top of page
White Background

Avís Legal

El lloc web i el domini marilourestaurant.com corresponen a Familia Solidaria SL amb NIF B-42841346 amb domicili al carrer Santa Cristina, 21, Calonge, Girona (CP 17251), tel. 972 037 854 i
Correu electrònic: marilou.restaurante@gmail.com

PROPIETAT INTEL·LECTUAL INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d'aquest lloc, inclosos els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a Familia Solidaria SL, o a tercers que n'han autoritzat el seu ús. Familia Solidaria SL presenta aquests continguts amb finalitats informatives i publicitàries. Familia Solidaria SL n'autoritza l'ús exclusivament per a aquestes finalitats. Qualsevol ús d'aquests dissenys, imatges o textos haurà d'esmentar expressament la seva pertinença a Familia Solidaria SL, que es reserva el dret d'iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis ocasionats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial. 

DADES

PROTECCIÓ Les dades personals que es poden obtenir a través del formulari de contacte d'aquesta pàgina o mitjançant la recepció de correus electrònics es tracten amb la màxima confidencialitat i només seran utilitzades per atendre sol·licituds d'informació o consultes. Només s'incorporaran a un fitxer en el cas que s'estableixi una relació comercial entre Familia Solidaria SL i l'interessat, i sempre amb el coneixement previ d'aquesta.

RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS

Tot i que Familia Solidaria SL actua amb la màxima diligència possible, pot donar-se el cas que algunes dades o informacions no estiguin totalment actualitzades en el moment que l'usuari del lloc web la consulta. Per tant, Familia Solidaria SL manifesta que les referències dels productes i preus presentats a la seva pàgina web tenen caràcter merament orientatiu i no vinculen Familia Solidaria SL fins a la confirmació expressa d'una comanda.
Familia Solidaria SL es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts del lloc web.
Familia Solidaria SL no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través dels enllaços inclosos al lloc.

ÚS DE COOKIES

Familia Solidaria SL informa que aquest lloc web utilitza cookies en els seus processos de funcionament intern. Aquestes cookies permeten controlar les dades de navegació de l'usuari per tal de fer més còmoda i ràpida la comunicació establerta entre aquest i el lloc web de Familia Solidaria SL. La validesa d'aquestes cookies es considera necessària per aconseguir aquests objectius. En cap cas s'utilitzen cookies per a l'adquisició de dades personals identificatives de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar els seus navegadors d'Internet per obtenir un millor coneixement i control de les cookies. Es pot avisar abans de la seva instal·lació i prevenir-ho si és la vostra voluntat.

CONDICIONS D'ÚS

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena dels termes i condicions d'aquest avís legal. Els possibles conflictes relacionats amb aquest lloc web es regiran exclusivament per la llei de l'Estat espanyol. Tots els usuaris del lloc web, amb independència de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepten el compliment i respecte d'aquestes clàusules, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

bottom of page